Sopky

Sopky je původní hra Kristin Looney (Volcano) určená pro 1-4 hráče a pět sad pyramidek

Hra je podobná hlavolamu, v níž hráči přemisťují černé „čepičky“ po vršcích sopek, čímž způsobují výbuchy provázené barevnými lávovými proudy valícími se přes herní pole. 

CÍL HRY Hru vyhrává ten, kdo první získá tři jednobarevné stromečky pyramidek. 

PŘÍPRAVA Použijte všechny pyramidy z pěti sad. (Z černých pyramidek upotřebíte jen malé pyramidky). Z ostatních pyramidek vytvořte dvacet pět "hnízd" (na malou pyramidky položíte střední a na obě pak velkou pyramidku) a umístěte je na herní pole.

Černé malé pyramidky umístěte na vrcholky "hnízd" na jedné z hlavních diagonál. 

VLASTNÍ HRA Hráč na tahu může posouvat kteroukoli z pěti černých čepiček jakýmkoli směrem (horizontálně, vertikálně nebo diagonálně) o jedno pole tak dlouho, dokud nedojde k výbuchu sopky a erupci lávy. Čepičky není povoleno umisťovat na sebe navzájem nebo mimo hrací desku. Jakýkoliv jiný tah je přípustný. Přesunutí čepičky může způsobit výbuch sopky pod ní (pokud tam nějaká je). Pokud přesunutí žádný výbuch nezpůsobí, váš tah pokračuje a vy dále přesouváte jednu z čepiček (tu původní nebo i jinou) dokud nedojde k výbuchu. Tím váš tah končí a na tahu je hráč po vaší levici. 

VÝBUCH SOPKY Kdykoli ze sopky sejmete čepičku, vybuchne tím směrem, jímž jste čepičku posunuli. Výbuch se provádí následovně: vrchní pyramidku přenesete přímo za právě posunutou čepičku, pak sejmete další pyramidku, přenesete ji přes čepičku a první pyramidu a umístíte ji na vršek další sopky (nebo prázdného místa) za nimi. Tímto způsobem vybuchují všechny pyramidky tvořící sopku, dokud nenastane některá z následujících z těchto možností: 

• Vybuchlá sopka je dočista zničená a namísto ní zbývá jen prázdné místo. Nezapomeňte, že vzniklé prázdné místo i nadále patří do hry. 

• Výbuch se zastaví o okraj herního pole. Jelikož pyramidy nemůžou být umístěny mimo původní čtverec 5x5, končí výbuch dosažením jeho okrajů. 

• Výbuch se dostane k jiné čepičce. Jelikož není povoleno cokoli umisťovat na čepičky, zastavují tekoucí lávu podobně jako okraje herního pole. Poté, co dokončíte výbuch, si můžete nechat každou přemístěnou pyramidku, která dosedla na jinou přesně stejně velkou pyramidku. Získané pyramidy shromažďujte u sebe, dokud z nich nevytvoříte tři jednobarevné stromečky a nevyhrajete. 

KE STAŽENÍ • Hrací desku si můžete stáhnout zde.