Marťanské šachy

Hru vymyslel autor celého konceptu pyramidek Treehouse Andrew Looney z firmy Looney Labs.

Marťanské šachy jsou strategická hra Andy Looneyho. Marťanské šachy mohou hrát 2 až 4 hráči. 

Ke hře je kromě pyramidek potřeba také klasická šachovnice. 

PŘÍPRAVA Každý hráč začíná rozmístěním devíti pyramidek, tří od každé velikosti, ve svém rohu šachovnice, jako na obrázku. Jelikož barva pyramidek v této hře nehraje žádnou roli, měl by každý hráč na počátku zvolit pestrou směs barev, aby pak bylo snazší barvy ignorovat. 

DRUHY PYRAMID Královna: Velké pyramidky můžou táhnout jakýmkoliv směrem, rovně i úhlopříčně, a neomezeně daleko (ale nepřeskakují jiné pyramidy), stejně jako královna v klasickém šachu. Věž: Střední pyramidky táhnou čtyřmi směry (vpřed, vzad a do stran), nikdy ne úhlopříčně, a to o jedno nebo o dvě pole v rámci tahu. Podobají se věžím v šachu, ale jejich dosah je omezený. Pěšec: Malé pyramidky táhnou jen čtyřmi úhlopříčnými směry, vždy jen o jedno pole. Jsou tedy jakýmsi křížencem střelce a pěšáka z klasických šachů. 

HRACÍ DESKA Při hře Marťanské šachy vám velmi pomůže, pokud si představíte dvě kolmé čáry dělící hrací pole na čtvrtiny (kvadranty). Těmto dělicím čarám se na Marsu říká kanály. V průběhu hry bude každý hráč ovládat jednu ze čtyř zón oddělenou kanály. 

JAK HRÁT V marťanském šachu nahrají barvy žádnou roli. To, které pyramidky zrovna spadají pod vaši vládu, je určeno jen jejich aktuální polohou. Všechny pyramidky ve vašem kvadrantu patří vám a jen vy s nimi můžete táhnout a přemisťovat je. Vtip je v tom, že pokaždé, když s pyramidkou překročíte kanál, změní vlastníka a připadne protihráči. Když pyramidku přemístíte z místa na místo v rámci vlastního území, samozřejmě vám zůstává. Protihráčovu pyramidku získáváte stejně jako v normálních šachu tažením na její pole. Znamená to, že kdykoliv nějakou pyramidku získáte, předáváte zároveň protihráči pyramidku, která vám k tomu dopomohla. (Vlastní pyramidky brát nesmíte.) 

JAK ZVÝŠIT HODNOTU PYRAMID? Pokud už nemáte žádnou dámu, můžete táhnout věží na pole k pěšákovi (nebo naopak), odebrat obě pyramidy z desky a nahradit je dámou. (Nebo můžete obě pyramidky nastohovat na sebe.) Podobně pokud už nemáte žádnou věž, můžete ji vytvořit spojením dvou pěšáků. 

KONEC HRY Hra končí jakmile jednomu z hráčů dojdou pyramidky, čili tehdy, když je něčí kvadrant zcela prázdný. Hráč, kterému zbývá jediná pyramidka, může konec hry uspíšit jejím přesunutím přes kanál. 

BODY Hráč, který má nejvíc bodů, vyhrává. Počítají se ukořistěné pyramidky, na barvě nezáleží. Královna je za 3 body, věž za 2 body a pěšák za 1 bod.

Ke hře dvou hráčů stačí jedna sada Pyramidek. Pro hru čtyř hráčů budete potřebovat sady dvě.