Hercule Poirot

Kory Heath vymyslel skvělou logickou hru Zendó a Jan Divecký ji (s Koryho souhlasem) oblékl do detektivního hávu. 

Hra je vhodná pro dva až šest hráčů a kromě pěti sad pyramidek k ní budete potřebovat zejména své šedé buňky mozkové. Hercule Poirot totiž právě shromáždil všechny podezřelé a začíná před nimi odkrývat stopy vedoucí k odhalení vraha lorda George... 

PŘÍPRAVA jeden z hráčů se ujme role Hercula Poirota. Ostatní hráči budou shromážděnými podezřelými. Hercule Poirot vytvoří jednu stopu vedoucí k dopadení vraha a jednu falešnou stopu. (Jinými slovy zvolí pravidlo, které musí ostatní hráči uhodnout.) 

STOPY V průběhu hry budou hráči na stole z jedné či více pyramidek tvořit různé formace. Každé uspořádání je označováno jako stopa. Stopy se nesmí dotýkat jiných předmětů nebo jiných stop, jiná omezení pro vytváření stop nejsou. 

KDO JE VRAH, ANEB PRAVIDLO Jste-li vybráni do role Hercula Poirota, musíte se rozhodnout pro tajné pravidlo platné pro danou hru. V souladu s vaším pravidlem budou některé stopy vést k odhalení vraha a jiné budou falešné. Ostatní mají za cíl přijít na to, jak ono pravidlo zní. Hercule Poirot hru moderujete, ale sám není hráčem, s ostatními nesoutěží. Nemá to ostatně ve zvyku. 

Několik příkladů pravidel 

• Jednoduché pravidlo: Vrah se pozná podle toho, že má u sebe přinejmenším jednu zelenou pyramidku. 

• Velmi obtížné pravidlo: Vrah se pozná podle toho, že vlastní lichý počet pyramidek špičkou ukazujících na jiné pyramidky. 

PRVNÍ DVĚ STOPY Na začátku hry sestaví Hercule Poirot dvě stopy. Jednu umístí po své pravici (to je ta, která vede k dopadaní vraha, protože odpovídá zvolenému pravidlu), druhou si dá po své levici (kam bude i později umísťovat další falešné stopy, které zvolenému pravidlu neodpovídají). K pravé stopě doporučujeme pro přehlednost umístit jednu treehousovou kostku. Počáteční stopy vůbec nemusí být složité, a to ani při hře se zkušenými hráči. 

PRŮBĚH TAHU 

1. Vytvořte stopu - pomocí jedné nebo více pyramidek ze společné zásobárny vytvoří hráč novou stopu. 

2. Určete vytvořenou stopu – právě vytvořenou stopu musí hráč označit podle svého uvážení za vedoucí k dopadení vraha nebo za falešnou. Hercule Poirot pak hráčovu stopu přesune ke své levici (falešné stopy) nebo pravici, kde se postupně hromadí stopy vedoucí k dopadení vraha. 

Pokud se hráč při určování mýlil, je na řadě další hráč. 

3. Pokud hráč správně určil stopu, může si tipnout, kdo je vrah lorda George (zkusí uhodnout "pravidlo"). Pokud se mu to podařilo, zvítězil. Pokud ne, hraje další hráč. 

Hercule musí vytvořit stopu, která vede k dopadení vraha, ačkoliv z vaší formulace pravidla vyplývá opak, nebo naopak vytvoří falešnou stopu, která by podle vašeho tipu k dopadení vraha vést měla. V jednom kolem smíte tipnout vraha jen jednou. 

VÝHRA Pokud jste uhodli Herculova pravidlo a víte, jak poznat vraha lorda George, jste vítězem hry. 

NOVÉ STOPY Pokud vám docházejí pyramidky na tvorbu nových stop, smí Hercule Poirot některé starší stopy zničit, aby vám poskytl požadované pyramidy. 

TERMINOLOGIE Aby hra probíhala bez rušivých zmatků, je třeba zejména začátečníkům vysvětlit základní terminologii. Je třeba si uvědomit, že pyramidky mají kromě své barvy i svou velikost, s níž souvisí počet ok (velká pyramidka má tři, střední dvě a malá jedno oko). Oka jednotlivých pyramidek stopy se mohou sčítat. Pyramidky mohou stát, mohou ležet. Mohou být „uzemněné“ čili se dotýkat podložky. A naopak, mohou být „ve vzduchu“. Mohou být nakloněné. Mohou svou špičkou mířit na jinou pyramidku. Pyramidky se mohou vzájemně dotýkat. Mohou tvořit věže. Ve věži může být jedna pyramidka níž než jiná. Nezapomeňte, že je rozdíl mezi „alespoň tři“ a „přesně tři“. (Na internetu existuje mnoho předpřipravených pravidel a dokonce i generátor pravidel pro iPhony. Přirozeně v původní Zendó podobě.) 

DOBRÁ RADA Začněte s jednoduššími pravidly. 

Zde je několik příkladů: 

• všechny pyramidky jsou stejné barvy 

• všechny pyramidky stojí 

• stopa neobsahuje žádnou zelenou pyramidku 

• stopu tvoří přesně tři pyramidky 

• pyramidek je lichý počet 

• žádné dvě pyramidky nejsou stejné